آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

کلمات کلیدی

فقط همین!آقاجان!مارابه جبرهم که شده سربه راه کن،خیری ندیده ایم ازاین اختیارها....
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر.
  • عبد راستین