آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

کلمات کلیدی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۲ ثبت شده است

ناگهان یک "مرد" ازمیان جمعیت برخاست.

امسال سالروزشهادت آقاسید مرتضی و فاطمیه برابرشده...
.
.


تالار اندیشه مملو از هنرمندان،نویسندگان،فیلمسازان و ... بود.
به سختی وارد سالن شدم.
فیلم اجازه اکران نداشت،آرام در کنار سعید رنجبر نشستم.
ناگهان در میان متن فیلم آگاهانه یا ناآگاهانه (غیر مستقیم) به صدیقه طاهره (علیهاالسلام) توهین شد.
سکوت تلخی بر فضا حاکم گشت.
در خیال خودبا روشنفکری قضیه را حل کردیم:
"حتماً انتقادی است بر فرهنگ عامه مردم"!!!!

در همین لحظه مردی با کلاه مشکی و اورکت سبز برخاست.