آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

کلمات کلیدی

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

خسی درمیقات
زیر سقف آن آسمان وآن ابدیت،هرچه شعرکه ازبر داشتم،خواندم؛
زمزمه ای برای خویش؛وهرچه دقیقترکه توانستم،درخودنگریستم تا
سپیده دمید.ودیدم که تنها"خسی"است وبه "میقات"آمده است و
نه"کسی"وبه "میعاد"ی ودیدم که "وقت" ابدیت است؛
یعنی اقیانوس زمان و"میقات"درهرلحظه ای،وهرجا،وتنهاباخویش.
چراکه"میعاد"جای دیدارتوست با دیگری؛اما"میقات"زمان همان دیداراست
وتنهابا"خویشــــــــــــتن".


جلال آل احمد....خسی درمیقات.

سلام امام زمان -عجل الله تعالی فرجه الشریف-آقا؛سلام

العجل العجل یا مولای یاصاحب الزمان