آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

کلمات کلیدی

۳ مطلب با موضوع «دودقیقه پای منبر» ثبت شده است

صراط مستقیم راه راست نیست!
صراط مستقیم راه راست نیست؛

بلکه راهی است که از میان افراط و تفریط میگذرد

و آن همان اطاعت محض از تعالیم الهی و طی طریق بندگی است.

آیت الله خوشوقت(ره)


ازاینجا تابهشت چقدر راه است؟!!

مرحوم کافی نقل میکنند:

از یکی از علمای بزرگ پرسیدم:

آقا ازاینجا تابهشت چقدر راه است؟
(طرف اهل این حرفها بود.بعضی ها اصلا نمیفهمند چی به چی است! علم وسواد ودارنداما معرفت ندارند، معنویت ندارند، واقعیت ندارند.....)

یک نگاهی بمن انداختند وفرمودند:

آقای کافی ازاینجا تابهشت دو قدم است.خوب گوش کن گفتم دو قدم است!

چطور؟

گفت: قدم اولش را بگذار روی هوای نفست هرکاری دلت میخواهد نکن آنچه خدا میخواهد بکن قدم دومت راهم بگذار توی بهشت میشود دوقدم!

-------

اینجاست که معنی جهاد اکبر بیشتر ملموس میشه.

پ.ن: لازم به ذکر است، قدمهارا مردانه باید برداشت!


بسم الله الرحمن الرحیم


مرحوم کافی رو که میشناسید؟


c8kxg5o2l4gn9xo3lnt.jpg


واعظ شهیری که ازمحبوبیت زیادی بین مردم دهه 50برخوردار بود.پای منبرش هرکسی راه داشت مهم نبود که کی باشی ....

ان شاءالله ازاین به بعد درهرمناسبت یکی از منبرهای ایشان درهمان مناسبت رو خواهم نوشت...