آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

آرمــانشـــهر

کـــاش که این فاصله راکم کنـــــی...

کلمات کلیدی

...
میگه: دلم گرفته،چراخدانیست.!

میگم: هست، فقط کافیه " کدورت دلت رو بازلال چشم هایت شستشو بدی".

  • عبد راستین